วิธีดูพลอยแท้ พลอยปลอม

วิธีดูพลอยแท้ พลอยปลอม

พลอยอัด ปลอม ย้อม ปะ ดูอย่างไร ? —————- พลอยปลอม : ส่วนมาก เมื่อดูในที่ร่ม จะเห็นเป็นสีโทนเดียว เท่ากันหมด และเห็นเป็น 7 สี เมื่อส่องกับแสงอาทิตย์ ————— ส่วนพลอยแท้ : โทนสีจะไม่เท่ากัน ด้านหน้า...